Slik pensjonerer du ansatte

Du pensjonerer ansatte ved å sende en pensjonsmelding i Min virksomhet, eller direkte i Altinns skjemakatalog. Vi må ha fått meldingen, med eventuelle vedlegg, senest to måneder før pensjoneringsdatoen. Da garanterer vi at pensjonen er klar for utbetaling til riktig tid.

Slik sender du pensjonsmeldingsskjema

Dette gjør du når du skal sende pensjonsmelding:

 1. Logg inn i Min virksomhet eller fyll ut pensjonsmeldingsskjema i Altinns skjemakatalog. 
 2. Søk opp den ansatte i Min virksomhet og sjekk at lønns- og stillingsdataene vi har for arbeidstakeren er riktige.
 3. Velg Registrer pensjonsmelding og fyll ut pensjonsmeldingen. Trykk deretter Kontroller skjema og Videre til innsending. Trykk deretter Send inn.
 4. Skjemaet er sendt inn og arkivert, og du vil motta en e-post fra oss. Du kan senere hente opp skjemaet fra Min meldingsboks under Arkivert i Altinn. 

Husk å sette startdato for pensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år ved alderspensjon, eller 62 år ved AFP-pensjon.

Forskjellige pensjonstyper

Det er noen forskjeller i prosessen for de ulike pensjonstypene:

Dette skal arbeidstakeren gjøre

NAV betaler ut pensjonen. De mottar skattekort og kontonummer elektronisk fra skatteetaten. Unntaket er for de som mottar arbeidsavklaringspenger, da må mottakeren selv sende inn kontonummer til NAV.

Arbeidstakeren bør også sjekke at stillingsopplysningene vi har, både fra dere og fra tidligere arbeidsgivere, er korrekte. Det kan han eller hun gjøre ved å logge seg inn på Min side.

Du kan ikke se hvor langt saken er kommet hos oss. Det er det kun arbeidstakeren som kan gjennom å logge seg på Min side.

Meld fra om endringer

Du skal også sende pensjonsmelding når du skal melde om endringer i pensjon, når en ansatt kommer tilbake i arbeid etter uttak av alderspensjon, AFP eller ved dødsfall.

Tilbake i stilling etter uttak av hel alderpensjon eller hel AFP

For å finne igjen en ansatt gjør du følgende:

 • logg i Min virksomhet
 • velg Ansatte
 • velg Vis ansatte
 • velg Sluttede siste år i rullegardinen
 • velg deretter Stopp av pensjon og trykk Send

Hvis den ansatte har vært borte fra stillingen i mer enn 12 måneder, vil vedkommende ikke lenger vises i oversikten over ansatte.

For å melde start i stilling etter hel pensjon gjør du følgende:

 • logg i Min virksomhet
 • velg Rapportering
 • velg Start i stilling
 • fyll ut skjemaet og trykk Send

Tilbake i stilling etter uttak av hel eller delvis uførepensjon

Fra 1.1.2015 trenger du ikke lenger melde fra til oss hvis den ansatte blir helt eller delvis friskmeldt.

Har du ikke tilgang?

Se hvordan virksomheten din kan få tilgang til Min virksomhet

Sende skjema på annen måte

Det finnes tilfeller der du ikke kan benytte vår pensjonsmelding. Dette gjelder

 • når arbeidsgivere ikke har  norsk arbeidsgivernummer
 • ved søknad om kompensasjon for nedgang i lønn
 • ved søknad om vartpenger

 Ta kontakt med bedriftsservice@spk.no dersom du trenger informasjon om hvordan du sender inn en pensjonsmelding i disse tilfellene.