Dette gjør du ved uføre­pensjon

Når en ansatt i din virksomhet har vært sykemeldt i til sammen ni måneder, må du melde dette inn til oss med en pensjonsmelding.

Vi må få meldingen senest tre måneder før lønn eller sykepenger stanser.

Dette må du gjøre 

Som arbeidsgiver skal du ha en samtale med den ansatte for å høre om hun eller han kan komme tilbake i jobb. Dersom det ikke er sannsynlig, skal du sende inn pensjonsmelding. Samtidig må du informere den ansatte om at han eller hun må fylle ut skjemaet søknad om uførepensjon på "Min side".

Husk at maksdato for sykepenger kan forskyve seg dersom den ansatte avvikler ferie. Det er derfor viktig at dere avklarer den faktiske maksdatoen for sykepenger, slik at du oppgir korrekt pensjoneringsdato i pensjonsmeldingen.

Resultatet av søknaden 

Som arbeidsgiver får du brev fra oss som sier hvordan det gikk med søknaden.

Du får vite resultatet av søknaden de første to årene den ansatte er innvilget uførepensjon. Dersom den ansatte er innvilget delvis uførepensjon, får du informasjon også etter de to første årene.

Friskmelding og sykemelding

Du trenger ikke melde fra til oss med pensjonsmelding dersom den ansatte blir helt eller delvis friskmeldt.

Dersom medarbeideren blir syk igjen etter at innvilgingsperioden er over, må du sende inn pensjonsmelding og den ansatte må søke om uførepensjon på nytt.

De skal bare sende pensjonsmelding når den ansatte skal gå ned i stilling og ønsker å søke forhøyet uførepensjon.

Rapportering

Du skal rapportere endringer og status på stillingsforholdet til medlemmet som gjelder den aktive delen av stillingen.