Arbeidsgiver

Her finner du praktisk informasjon om administrering av apotekordningen og endringer i regelverk. Du kan også logge inn i Min virksomhet hvor du kan sende pensjonsmelding, rapportere lønns- og stillingsdata og hente ut rapporter. Alle som har fått tildelt en rolle i Altinn vil ha tilgang til relevant informasjon.

Viktig informasjon i forbindelse med koronautbruddet - spesielt for apotekordningen

  • De som får permisjon med full lønn fra arbeidsgiver regnes som ordinære medlemmer i apotekerordningen og skal ikke rapporteres med permisjon.

  • De som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned skal ikke rapporteres til oss. Permisjonen får ingen konsekvens for medlemskapet i apotekerordningen.

  • De som blir permittert fra apotekerordningen blir utmeldt av ordningen. Utmeldingen rapporteres fra det tidspunktet permitteringen starter.

Profilbilde