Soliditeten til ordningen er god

Sett i lys av den siste tids utvikling i finansmarkedene ønsker administrasjonen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) å orientere om at det ikke er grunn til uro rundt inndekning av ordningens forpliktelser.

POA hadde ved inngangen til året en solid bufferkapitalsituasjon. Basert på det vi kjenner til så langt er soliditeten til ordningen ikke truet. POA har en investeringsportefølje med moderat risiko og en lav aksjeandel der aksjeandelen er fordelt på både internasjonale og norske aksjer. Vi følger situasjonen tett og kan raskt iverksette tiltak rundt investeringsporteføljen dersom dette skulle bli nødvendig.