Dette gjør du ved dødsfall

Dersom en ansatt dør, skal du sende inn pensjonsmelding til oss så snart som mulig.

I pensjonsmeldingen, som du finner ved å logge deg inn i "Min virksomhet", velger du "etterlattepensjon" og oppgir datoen for dødsfallet.

Du bør også informere de etterlatte om at Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har fått melding om dødsfallet, og at vi tar kontakt med nærmere informasjon.