Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan du ha opparbeidet deg rett til en fremtidig pensjon fra oss. Dette kaller vi en oppsatt pensjon.

Slutter du i medlemspliktig stilling i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, får du rett til oppsatt pensjon hvis du har minst tre års pensjonsgivende opptjeningstid.

Overføringsavtale om pensjonsrettigheter

Hvis du senere begynner i en stilling med medlemskap i en offentlig pensjonsordning (f.eks. Statens pensjonskasse eller KLP), skal opptjeningstiden i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet regnes med når du får pensjon fra den ordningen du sist tjente opp medlemskap i.

Avtalen gjelder ikke for

  • den som blir medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 1. februar 2003 eller senere
  • den som per 1. februar 2003 har avsluttet medlemskap i ordningen med varighet under 6 måneder.

Det er ikke adgang til å få tilbakebetalt pensjonsinnskudd for opptjeningstid under tre år.