Dette gjør du ved alders­pensjon

Dersom ansatte i din virksomhet skal gå av med alderspensjon, må du sende  pensjonsmelding senest tre måneder før de skal gå av.

Delvis alderspensjon

Dersom det blir endringer i den aktive stillingen for ansatte som har delvis alderspensjon, må du melde dette inn til oss med en pensjonsmelding. Endringene kan påvirke størrelsen på pensjonen til arbeidstakeren.