Sjekk dine opplysninger på Min side

På Min side finner du dine lønnsopplysninger og oversikt over din opptjening i pensjonsordningen. Her kan du også søke, endre og få oversikt over boliglån.

Sjekk dine opplysninger på Min side

Ved å logge deg på Min side  kan du få oversikt over opptjeningen din i Statens pensjonskasse (SPK), lønn og stillingsprosent. Husk å sjekke at alle lønns- og stillingsopplysninger er korrekte. Ta kontakt med din arbeidsgiver dersom du oppdager feil. På Min side kan du også bruke lånekalkulatoren, søke boliglån og sjekke status på din lånesøknad.

Dine medlemsfordeler i SPK

Pensjon

Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer:

Boliglån

Boliglån i Statens pensjonskasse er en medlemsfordel som gir deg en gunstig rente. Du kan søke om inntil 2 000 000 kroner. Hvis dere er to i husstanden som er medlem, kan dere begge søke om boliglån hos oss. Lånet kan brukes til kjøp av bolig, refinansiering, oppussing eller skifteoppgjør. 

Forsikring

Er du omfattet av Hovedtariffavtalen i staten (HTA) har du gruppelivsforsikring i SPK. Forsikringen er en del av lønnsvilkårene dine og gir en engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du dør mens du er i lønnet arbeid. Har du fått innvilget 100 % uførepensjon fra oss etter å ha vært sykemeldt fra stilling tilknyttet SPK, gjelder forsikringen også i de to første årene etter innvilgelse. Er du usikker på om du er omfattet av avtalen, sjekk med din arbeidsgiver.

Yrkesskadeforsikringen gir deg lovfestet rett på erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av HTA, har du yrkesskadeforsikring hos oss. Du er forsikret fra første arbeidsdag.

Les mer om forsikring i SPK

Permisjon og opptjeningstid

Selv om du er i permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter.

Som hovedregel må du være i lønnet stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter i SPK, og permisjonstid gir normalt ikke pensjonsopptjening. I noen tilfeller kan arbeidsgiver innvilge permisjon som likevel gir opptjening. Årsaker til permisjon som gir opptjening kan for eksempel være militærtjeneste, verv i tjenestemannsorganisasjon, studiepermisjon eller omsorgspermisjon for barn. 

Hva skjer hvis du bytter jobb?

Hvis du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtale som sikrer at du får med dine pensjonsrettigheter over i ny pensjonsordning. Du slipper derfor å tenke på fripoliser, slik som i privat sektor.

Les mer om overføringsavtalen

Fra offentlig til privat tjenestepensjon

Hvis du slutter i stillingen som gir medlemskap i SPK og begynner i en virksomhet med privat tjenestepensjon, vil medlemskapet ditt hos oss opphøre. Du kan likevel ha rett til en fremtidig pensjon fra oss, dersom du fyller vilkårene for samlet opptjeningstid i SPK og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger. 

Se hva du kan få i pensjon

Lurer du på hva du kan få i pensjon fra oss, kan du bruke vår pensjonskalkulator til å beregne et anslag. 

  • For deg født før 1963:  Du finner kalkulatoren ved å logge deg på Min side
  • For deg født 1963 og senere: Du må selv legge inn noe informasjon for å beregne hva du kan forvente deg å få i pensjon. Pensjonskalkulatoren har begrenset funksjonalitet, og beløpet du får oppgitt er kun et anslag på hva din årlige pensjon totalt kan bli, både fra NAV og SPK. Her finner du kalkulatoren.