Sjekk dine opplysninger på Min side

På Min side finner du dine lønnsopplysninger og opptjeningstid i pensjonsordningen. Her kan du også søke eller endre lån, og få fullstendig oversikt over ditt boliglån.

Sjekk dine opplysninger på Min side

Ved å logge deg på Min side  på www.spk.no kan du se din opptjeningstid i Statens pensjonskasse (SPK), lønn og stillingsprosent. Husk å sjekke at alle lønns- og stillingsopplysninger er korrekte. Ta kontakt med din arbeidsgiver dersom du oppdager feil. På Min side kan du også bruke lånekalkulatoren, søke boliglån og sjekke status på din søknad.

Dine medlemsfordeler i SPK

Pensjon

Pensjon er pengene du skal leve av som pensjonist.  Her kan du lese om de ulike pensjonsmulighetene du kan ha rettighet til som medlem i Statens pensjonskasse:

*Nytt regelverk for beregning av alderspensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere trer i kraft 1. januar 2020. 

Boliglån

Boliglån i Statens pensjonskasse er en medlemsfordel som gir deg en gunstig rente. Du kan søke om inntil 2 000 000 kroner. Hvis dere er to i husstanden som er medlem, kan dere begge søke om boliglån hos oss. Lånet kan brukes til kjøp av bolig, refinansiering, oppussing eller skifteoppgjør. Renten i SPK er for tiden 2,08 prosent.

 Forsikring

Er du omfattet av Hovedtariffavtalen i staten (HTA) har du gruppelivsforsikring i SPK. Forsikringen er en del av lønnsvilkårene dine og gir en engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du dør mens du er i lønnet arbeid. Er du usikker på om du er omfattet av avtalen, sjekk med din arbeidsgiver.

Yrkesskadeforsikringen gir deg lovfestet rett på erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av HTA, har du yrkesskadeforsikring hos oss. Du er forsikret fra første arbeidsdag.

Les mer om forsikring i SPK

Permisjon og opptjeningstid

Selv om du er i permisjon, kan du tjene opp pensjonsrettigheter.

Som hovedregel må du være i lønnet stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter i SPK, og permisjonstid gir normalt ikke pensjonsopptjening. I noen tilfeller kan permisjonstiden likevel regnes som medlemstid.  Årsaker til permisjon kan for eksempel være militærtjeneste, verv i tjenestemannsorganisasjon, studiepermisjon eller omsorgspermisjon for barn. (Litt usikker på om dette skal være med, men selv tenker jeg at det er kjekt med eksempler dersom jeg var mottaker av dette brevet.) 

Hva skjer hvis du bytter jobb?

Hvis du skifter arbeidsgiver innenfor virksomheter som har en offentlig tjenestepensjon, er det en egen overføringsavtale du sikrer at du får med dine pensjonsrettigheter over i ny pensjonsordning. Du slipper derfor å tenke på fripoliser, slik som i privat sektor.

Les mer om overføringsavtalen

Fra offentlig til privat tjenestepensjon

Hvis du slutter i stillingen som gir medlemskap hos SPK og begynner i en virksomhet med privat tjenestepensjon, vil medlemskapet ditt hos oss opphøre. Du kan likevel har rett til en fremtidig pensjon hos oss, hvis du har minst tre års samlet opptjening i SPK og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

Se hva du kan få i pensjon

Er du født i 1963 eller senere kan du bruke vår pensjonskalkulator til å beregne din pensjon og se hvordan reglene kan slå ut for din fremtidige pensjon. 

Pensjonskalkulatoren har foreløpig begrenset funksjonalitet. Du må selv legge inn noe informasjon for å beregne hva du kan forvente deg å få i pensjon. Beløpet du får oppgitt er et anslag på hva din årlige pensjon totalt kan bli, både fra NAV og SPK.

Gå til pensjonskalkulatoren