Uføre­pensjon

Har du fått redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år.

Slik registrerer du inntekt

I filmen forklarer vi hvordan du som uførepensjonist registrerer inntekt. Klikk på YouTube-symbolet nede til høyre for å se fullskjermversjon av videoen.