Ta ut pensjon

AFP i offentlig sektor

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som er født i 1962 eller tidligere. Ordningen gjelder for deg som er offentlig ansatt og ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. For deg som er født i 1963 eller senere er ikke regelverket avklart ennå.

presentasjon

Har du rett til AFP?

Det viktigste med AFP er å få fastslått om du har rett til AFP eller ikke. Kort forklart har du rett til AFP hvis du jobber i det offentlige, eller i en virksomhet med medlemskap i Statens pensjonskasse som også har inngått en tariffavtale som inkluderer AFP. 

Reglene for AFP er forskjellige for de som er født i 1962 eller tidligere, og for de som er født i 1963 eller senere. Reglene for aldersgruppen født i 1963 og senere er i hovedsak avklart, men det gjenstår fortsatt  noen detaljer. Vi oppdaterer siden når vi har fått avklart de siste delene.

Slik søker du AFP for deg født 1962 eller tidligere

Søknad om AFP består av to deler; en del som arbeidsgiveren din skal fylle ut, og en del som du skal fylle ut.

Slik er prosessen

  1. Avtal pensjonsdato med arbeidsgiver. Dersom du ønsker å fortsette i delvis stilling, må du også avtale stillingsstørrelse.
  2. Din arbeidsgiver må deretter sende melding om pensjon til oss senest to måneder før den måneden pensjonen skal starte.
  3. Deretter må du fylle ut opplysningsskjema om AFP som ligger på www.nav.no. Send skjemaet til NAV senest to måneder før den måneden pensjonen skal starte. 
  4. Når alt er sendt inn og søknaden godkjent, vil AFP utbetales. Pensjonen starter alltid den første i måneden.

Vær oppmerksom på at søknad om AFP ikke er komplett før arbeidsgiver har sendt inn melding om pensjon (punkt 2) og opplysningsskjemaet er fylt ut og sendt til NAV (punkt 3).

Viktig å vite:

  • Gjelder søknaden AFP mellom 62 og 65 år, er det NAV som regner ut pensjonen, følger opp saken og utbetaler pensjonen.
  • Gjelder søknaden AFP fra 65 år, er det SPK som regner ut pensjonen. Selve utbetalingen skjer via NAV.

SPKs beregning av hel AFP, hvis du har full opptjening, vil utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. For å få SPKs beregning av AFP fra fylte 65 år må du ha vært medlem av SPK eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger i minst 10 år etter at du fylte 50. 

Vær oppmerksom på at du må melde inntektsendringer når du er AFP pensjonist. Dette kan du gjøre via Min side. Les mer om AFP og etteroppgjør her.