Alderspensjon

AFP i offentlig sektor

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som er statsansatt eller lærer, og som ønsker å trappe ned eller gå av med pensjon helt, når du er mellom 62 og 67 år.

presentasjon

Har du rett til AFP?

Dette er kanskje det viktigste med AFP; å få fastslått om du har rett til denne ekstraytelsen eller ikke. Kort forklart kan vi si at du har rett til AFP hvis du arbeider i det offentlige, eller du arbeider i en virksomhet med medlemskap i Statens pensjonskasse som også har inngått en tariffavtale som inkluderer AFP. 

Reglene for AFP er forskjellige for de som er født i 1962 eller tidligere, og for de som er født i 1963 eller senere. Reglene for aldersgruppen født i 1963 og senere er i hovedsak avklart, men det gjenstår fortsatt  noen detaljer. Vi oppdaterer siden når vi har fått avklart de siste delene.

Slik søker du AFP

Søknad om AFP består av to deler; en del som arbeidsgiveren din skal fylle ut, og en del som du skal fylle ut.

Slik er prosessen

  1. Avtal pensjonsdato med arbeidsgiver. Dersom du ønsker å fortsette i delvis stilling, må du også avtale stillingsstørrelse.
  2. Din arbeidsgiver må deretter sende melding om pensjon til oss senest to måneder før den måneden pensjonen skal starte.
  3. Deretter må du fylle ut opplysningsskjema om AFP som ligger på www.nav.no. Send skjemaet til NAV senest to måneder før den måneden pensjonen skal starte. 
  4. Når alt er sendt inn og søknaden godkjent, vil AFP utbetales. Pensjonen starter alltid den første i måneden.

Vær oppmerksom på at søknad om AFP ikke er komplett før arbeidsgiver har sendt inn melding om pensjon (punkt 2) og opplysningsskjemaet er fylt ut og sendt til NAV (punkt 3).

Viktig å vite:

  • Gjelder søknaden AFP mellom 62 og 65 år, er det NAV som regner ut pensjonen, følger opp saken og utbetaler pensjonen.
  • Gjelder søknaden AFP fra 65 år, er det SPK som regner ut pensjonen. Selve utbetalingen skjer via NAV.

Vær oppmerksom på at du må melde inntektsendringer når du er AFP pensjonist. Dette kan du gjøre via Min side. Les mer om AFP og etteroppgjør her.