Sámediggi - Sametinget

Representanter ved sametinget er medlemmer av en pensjonsordning som stort sett følger pensjonsordningen for stortings- og regjeringsmedlemmer. Ordningen gir rett til alderspensjon, uføre- og etterlattepensjon samt yrkesskadeforsikring.

Bilde av Sametinget - Samediggi
Sametinget [Foto: Åse M. P. Pulk / Sámediggi]

For å få rett til alderspensjon, må du ha vært medlem av Sametinget i minst én periode eller i fire år. På lik linje med folketrygden kan medlemmer ta ut pensjon fleksibelt frå 62 år. Det er egne regler for pensjon opptjent før 1. oktober 2013. Les mer om reglene for pensjonsopptjening under.

Medlemmer betaler 2 prosent

Medlemmer av pensjonsordningen skal betale et pensjonsinnskudd på 2 prosent av sin godtgjørelse. Øvrige utgifter dekkes over Sametingets budsjett, og den årlige premien fastsettes i prosent av opptjeningsgrunnlaget.

Har du spørsmål om ordningen og ditt medlemskap i Statens pensjonskasse, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt.