Presse

Statens pensjonskasse er Norges største offentlege tenestepensjonsordning. Treng du informasjon om oss, ordninga vår eller offentleg tenestepensjon generelt er du velkommen til å kontakte pressekontakten du finn på denne sida. Vi lover å hjelpe deg så raskt og godt vi kan.

Er du frå fagpressa og treng ein pensjonsekspert?

Vi hjelper gjerne deg som jobbar i eit fagblad viss du ønskjer ein ferdig skriven artikkel om pensjon. Eller kanskje du ønskjer deg ei fast pensjonsspalte? Ta kontakt for å diskutere moglegheitene.

Pressekontaktar

Kommunikasjonsrådgiver

Sivert Almvik
Telefon: 988 70 720
E-post: sivert.almvik@spk.no

Bilde av kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, Sivert Almvik

Kommunikasjonsrådgiver

Kristin Reiten
Telefon: 958 34 292
E-post: kristin.reiten@spk.no

 Bilde av kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, Kristin Reiten