Presse

Statens pensjonskasse er Norges største offentlege tenestepensjonsordning. Treng du informasjon om oss, ordninga vår eller offentleg tenestepensjon generelt er du velkommen til å kontakte pressekontakten du finn på denne sida. Vi lover å hjelpe deg så raskt og godt vi kan.

Er du frå fagpressa og treng ein pensjonsekspert?

Vi hjelper gjerne deg som jobbar i eit fagblad viss du ønskjer ein ferdig skriven artikkel om pensjon. Eller kanskje du ønskjer deg ei fast pensjonsspalte? Ta kontakt for å diskutere moglegheitene.

Pressekontaktar

Kommunikasjonsrådgivar Sol Daler Stafsnes
Telefon: 971 65 858
E-post: sol.stafsnes@spk.no