Presse

Statens pensjonskasse er Norges største offentlege tenestepensjonsordning. Treng du informasjon om oss, ordninga vår eller offentleg tenestepensjon generelt er du velkommen til å kontakte pressekontakten du finn på denne sida. Vi lover å hjelpe deg så raskt og godt vi kan.

Er du frå fagpressa og treng ein pensjonsekspert?

Vi hjelper gjerne deg som jobbar i eit fagblad viss du ønskjer ein ferdig skriven artikkel om pensjon. Eller kanskje du ønskjer deg ei fast pensjonsspalte? Ta kontakt for å diskutere moglegheitene.

Pressekontaktar

Kommunikasjonsrådgivar

Sivert Almvik
Telefon: 98 87 07 20
E-post: sivert.almvik@spk.no

Bilde av kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, Sivert Almvik

Kommunikasjonsrådgivar

Kristin Reiten
Telefon: 95 83 42 92
E-post: kristin.reiten@spk.no

 Bilde av kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt, Kristin Reiten

Kommunikasjonsrådgivar

Sølvi Glendrange
Telefon: 97 57 10 15 
E-post: solvi.glendrange@spk.no 

imagelp5i.png