Verdien av medlem­skapet

Det er lett å tenke at Statens pensjonskasse "bare" handler om hva du skal leve av når du blir pensjonist. I virkeligheten handler det om mye mer. Om hva du skal leve av om du blir skadet eller syk. Om trygghet for familien din.


Som SPK-medlem får du trygghet i alle livets faser.

Som medlem hos oss vil du komme bedre ut enn de fleste når du pensjonerer deg. Mange tjenestepensjonsordninger er avhengig av hvor mye arbeidsgiveren din har betalt inn til pensjonsordningen. Med dagens regelverk beregnes en pensjon fra oss ut fra hvor mye du tjener når du slutter.

Dessuten forblir pensjonen du får utbetalt fra oss like stor så lenge du lever, mens pensjonen fra en privat ordning ofte opphører når du fyller 77 år. Hos oss snakker vi derfor om livslønn.

Hva får du for pengene du betaler inn? 

Når du blir medlem i Statens pensjonskasse, trekkes det 2 prosent av lønnen din til pensjonsinnskudd. I tillegg betaler arbeidsgiveren din en andel til din pensjonssparing. En egen overføringsavtale sikrer dessuten at ansatte som skifter jobb innen offentlig sektor får med seg sine pensjonsrettigheter over i ny pensjonsordning - uten å tenke på fripoliser slik det er i privat sektor.

Et eksempel:

Dersom du for eksempel har rundt 500 000 kroner i årslønn, betaler du inn 2 prosent fra første krone - til sammen rundt 10 000 kroner i året.

En privat arbeidsgiver kan velge å holde seg til den samme minimumsprosenten - altså 2 prosent. Men reglene sier at arbeidsgiverens  andel av pensjonsinnbetaling regnes kun for lønn over 1 GGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 99 858 kroner per 01.05.2019.Mer om Grunn­beløp, og i dette tilfellet betyr det at den private arbeidsgiveren betaler inn rundt 8 000 kroner til din pensjon.

Til sammenligning betaler arbeidsgivere som er med i Statens pensjonskasse inn cirka 45 000 kroner per år. På bare ett år vil altså arbeidsgiveren din spare opp rundt 37 000 kroner mer til din pensjon enn en privat arbeidsgiver. Dette ”lønnstillegget” er skattefritt, og de 10 000 kronene du selv betaler kan du trekke av på selvangivelsen.

Uførepensjon livet ut

Får du redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du har rett til uførepensjon. Vi kan gi deg uførepensjon uavhengig av om uførheten er midlertidig eller varig. Uførepensjonen fra Statens pensjonskasse gir deg og din familie større økonomiskt trygghet enn om du bare skulle fått uførepensjon fra folketrygden.

Vi tar vare på familien din

Din ektefelle, partner eller barn kan ha rett til etterlattepensjon dersom du dør. Pensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får. Det finnes to typer etterlattepensjon; ektefellepensjon og barnepensjon. Ektefellepensjon gis til ektefeller og registrerte partnere. Barnepensjon gis til barn frem til fylte 20 år.

Gunstig boliglånsrente

Boliglånsrenten vår ligger i gjennomsnitt  under markedsrenten. Les mer om vår boliglånsordning.

Gode forsikringsordninger

Statens pensjonskasse har gunstige forsikringsordninger som trygger deg og dine.
Gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse er en sikkerhet for din familie dersom du dør før pensjonsalder. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom.

God pensjon livet ut

Tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse, kombinert med folketrygd, gir deg en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer om: