Skjema

Her finner du elektroniske skjema og skjema for nedlasting.

Boliglån

Avtalefestet pensjon

Søknad om avtalefestet pensjon - AFP

Uførepensjon

Søknad om uførepensjon
Legeerklæring ved søknad om uførepensjon (NB! Skal kun sendes inn når du fyller ut søknadsskjema og får beskjed om å sende legeerklæring)
Søknad om forlenget/forhøyet uførepensjon
Legeerklæring ved søknad om forlenget/forhøyet uførepensjon (NB! Skal kun sendes inn når du fyller ut søknadsskjema og får beskjed om å sende legeerklæring)
Søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer

Alderspensjon for tidligere medlemmer

Kravskjema om alderspensjon for tidligere medlemmer av SPK

Stortingsrepresentanter / statsråder

Søknad om alderspensjon
Søknad om etterlattepensjon

Barnepensjon

Søknad om barnepensjon

Arbeidsgiver

Søknad om medlemskap for virksomheter

Yrkesskadeforsikring

Skademelding
Legefaktura ved personskade

Vartpenger

Vartpenger - melding om inntekt
Vartpenger - melding om inntekt før fratredelse