Endring av inntektsgrensen

Inntektsgrensen angir hvor høy arbeidsinntekt du kan ha før uførepensjonen blir redusert, og er beregnet ut fra inntekten du hadde da uførepensjonen startet. Likevel øker inntektsgrensen din hvert år. I noen tilfeller kan du også søke om å få økt inntektsgrensen din ytterligere.

Inntektsgrensen blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg når du får uførepensjon fra oss.

For at inntektsgrensen skal opprettholde verdien over tid, blir den økt i takt med den generelle lønnsveksten i samfunnet fra 1. mai hvert år. 

I noen tilfeller kan du søke om å få økt inntektsgrensen ytterligere

Hvis du har delvis uførepensjon fra Statens pensjonskasse og jobber i offentlig stilling, kan du søke om å få fastsatt ny inntektsgrense hvis du har hatt en varig lønnsøkning som ikke skyldes økt stillingsstørrelse.

Vilkårene for å få økt inntektsgrensen er at

  • du har hatt en varig lønnsøkning i stilling med medlemskap i SPK eller annen offentlig tjenestepensjonsordning omfattet av overføringsavtalen, og
  • lønnsøkningen er høyere enn reguleringen av folketrygdens grunnbeløp (G) uten at stillingsstørrelsen er økt, og
  • du setter fram krav til Statens pensjonskasse om å få økt inntektsgrensen.

Alle tre vilkårene må være oppfylt for å få endret inntektsgrensen.

Lønnsøkning i vikariat eller økning i variable tillegg anser vi ikke som en varig lønnsøkning som vil gi rett til økt inntektsgrense.

Eksempel på endring inntektsgrense.

Slik søker du om å få økt inntektsgrensen

Du kan søke om økt inntektsgrense ved å logge deg inn på Min side, åpne kontaktskjemaet og informere om når du fikk lønnsøkning og at du søker om å få økt inntektsgrensen. 

Vi ønsker at du søker så snart som mulig etter at du fikk lønnsøkning, slik at du unngår at uførepensjonen blir redusert på grunn av lønnsøkningen. Siste frist for å søke er 31. desember året etter at du fikk lønnsøkningen.  

Husk å melde inntekt via Min side

Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss. Inntektsendringene må du melde via Min side – og du bør gjøre dette uansett om du søker om økt inntektsgrense eller ikke.