Tilleggs­pensjon

For å få tilleggspensjon i folketrygda må du ha tent poengtal i minst tre år.

Storleiken på tilleggspensjonen er blant anna avhengig av

  • kor mange år Poengår Mer om Poengår du har tent opp  poengtall Poengtall Poengtal reflekterer den pensjonsgivande inntekta du har hatt frå og med det året du fyller 17 år til og med det året du fyller 69 år. Dei blir brukte ved berekninga av tilleggspensjon i folketrygda. Mer om Poengtall
  • Kor høg arbeidsinntekta di har vore

Tilleggspensjonen blir berekna ut frå det såkalla  sluttpoengtalet. Slutt­poengtal Mer om Slutt­poengtal