Alders­grense

Aldersgrensa følgjer den stillinga du er tilsett i, og er det tidspunktet du må slutte i stillinga.

Dei fleste stillingar har ei aldersgrense på 70 år. Du må ikkje forveksle aldergrense med pensjonsalder, som fortel når du kan gå av med pensjon.

Lågare aldersgrense - særaldersgrense

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år, vi seier at dei har særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar.