Pensjons­alder

Pensjonsalder er det tidspunktet du tidlegast kan gå av med alderspensjon.

Vanleg pensjonsalder er 67 år. Du må ikkje forveksle pensjonsalder med aldersgrense Alders­grense Aldersgrensa følgjer den stillinga du er tilsett i, og er det tidspunktet du må slutte i stillinga. Mer om Alders­grense .