Boliglån

Hvis du er ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse er du medlem og kan søke om inntil 2 000 000 kroner i boliglån.

  • Fornavn og etternavn må oppgis nøyaktig som i Folkeregisteret
  • Oppgi fødselsnummer med 11 siffer - uten mellomrom eller bindestrek