Boliglån

Hvis du er ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse er du medlem og kan søke om inntil 1 700 000 kroner i boliglån.