Uføre­pensjon

Har du fått redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år.