Ytelsespensjon

Ytelsespensjon er en tjenestepensjon der pensjonen skal utgjøre en bestemt andel av sluttlønn.