Obligatorisk tenestepensjon / tjenestepensjon (OTP)

Det er ei tenestepensjonsordning som bedrifter er pålagd å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav. Obligatorisk tenestepensjon blei innført i 2006. Det er forskjell på offentleg og privat tenestepensjon.