Etterlatnepensjon / etterlattepensjon

Etterlatnepensjon er ein pensjon som blir betalt ut dersom ein medlem døyr.

Når ein medlem i Statens pensjonskasse døyr, kan ektefelle, barn eller registrert partnar ha rett til etterlatnepensjon.