Pressebilete

Bilete av leiarar i SPK for bruk på skjerm eller trykk.
Finn Melbø
Administrerande direktør
Lise Løwe
Direktør for kunde- og marknads­området
Finn Melbø Lise Løwe
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
Helfigur
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
   
Kari Lund
Direktør for verksemds­styring og kapital­forvaltning
Per Wold
Direktør for IT-området
Kari Lund Per Wold
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
   
Anne Solvang Hoff
Direktør for HR-området
Ole M. Sørlie
Direktør for forsikrings- og produkt­området
Anne Solvang Hoff Ole M. Sørlie
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
   
Harald Lundh
Direktør for pensjonerings­­området
Rune H. Kristoffersen
Juridisk direktør
Harald Lundh Rune H. Kristoffersen 
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi)
For skjerm (72 dpi)
For trykk (240 dpi)
   
Hilde Wærness Jensen
Seksjonssjef og fagsjef for bedriftspensjon
Mette Ystebø Hagen
Leiar for låneseksjonen
Seksjonssjef Hilde Wærness Jensen Mette Ystebø
For skjerm (72 dpi)
For trykk (240 dpi)
For skjerm (72 dpi)
For trykk (300 dpi) 
   

Kontakt vår pressekontakt Sivert Almvik på tlf. 988 70 720 dersom du treng fleire variantar av bileta.