Fakta om SPK

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. Vi forvaltar pensjonsrettar på 509 milliardar kroner for 1.430 verksemder og 1.069.000 tidlegare og noverande tilsette i stat, skule, forsking, apotek og organisasjonar.