Senior­politiske tiltak

Mange ønsker å avslutte arbeidslivet med verdighet. Med gode seniorpolitiske tiltak kan det bli en realitet både for dine ansatte og for deg som arbeidsgiver.

Hovedtariffavtalen i staten sier at ansatte fra det kalenderåret man fyller 62 år har krav på 8 ekstra fridager per år med lønn. Det kan også i lokale forhandlinger gis inntil 6 dager ekstra utover de 8 dagene som er pålagt.

Mange arbeidsgivere er derimot ikke omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten. Her er noen eksempler på seniorpolitiske tiltak som disse arbeidsgiverne kan tilrettelegge for sine ansatte.

Gi de ansatte andre arbeidsoppgaver

Nattevakter og fysisk arbeid kan være tungt når man blir eldre. Dersom dere legger til rette for andre arbeidstider og lar de eldste slippe de tyngste løftene, kan det gjøre det lettere for seniorene å fortsette i stillingen.

Kompetanseoverføring gir ringvirkninger

Erfarne arbeidstakere har ofte mye kunnskap som bør forbli i virksomheten. Ved å oppfordre til mentorprogram og legge til rette for at eldre kan formidle sin erfaring til yngre, sikrer dere at faglig informasjon ikke forsvinner den dagen seniorene pensjonerer seg.

Gi ekstra lønnstillegg

Det er mulig å gi seniorer lønnstillegg for eksempel ved fylte 62 år, med krav om at de fortsetter i stilling. Slike tillegg kan for eksempel gis som et kronebeløp utbetalt som en engangssum eller som en månedlig/årlig utbetaling. Dersom kronebeløpet er pensjonsgivende, vil det også gi en høyere pensjonsutbetaling den dagen hun eller han pensjonerer seg.

Dere som arbeidsgiver må betale pensjonspremie for lønnsøkningen dersom den er pensjonsgivende, og det vil også føre til at tidligere innbetalinger kan være for lave i forhold til forpliktelsene som gjelder den enkeltes pensjon. Dere som arbeidsgiver må vurdere verdien av at en senior fortsetter lengre i stilling opp mot hva det koster å gi tillegg av denne typen.

Her finner du mer informasjon om pensjonsgivende tillegg