Slik pensjonerer du ansatte

Du pensjonerer ansatte ved å sende en pensjonsmelding i Min virksomhet, eller direkte i Altinns skjemakatalog.

Slik pensjonerer du ansatte

Når noen skal pensjonere seg, må du sende en pensjonsmelding til oss. Vi må ha fått meldingen, med eventuelle vedlegg, senest to måneder før pensjoneringsdatoen. Da garanterer vi at pensjonen er klar for utbetaling til riktig tid. Husk at du tidligst kan sende pensjonsmelding fire måneder før pensjoneringsdatoen.

Du kan ikke se hvor langt saken er kommet hos oss. Det er det kun arbeidstakeren som kan gjennom å logge seg på Min side.

Slik sender du pensjonsmeldingsskjema

Dette gjør du når du skal sende pensjonsmelding:

 1. Logg inn i Min virksomhet eller fyll ut pensjonsmeldingsskjema i Altinns skjemakatalog. 
 2. Søk opp den ansatte i Min virksomhet og sjekk at lønns- og stillingsdataene vi har for arbeidstakeren er riktige.
 3. Velg Registrer pensjonsmelding og fyll ut pensjonsmeldingen. Trykk deretter Kontroller skjema og Videre til innsending. Trykk deretter Send inn.
 4. Skjemaet er sendt inn og arkivert, og du vil motta en e-post fra oss. Du kan senere hente opp skjemaet fra Min meldingsboks under Arkivert i Altinn. 

Husk å sette startdato for pensjon fra den første i måneden etter fylte 67 år ved alderspensjon, eller 62 år ved AFP-pensjon.

Forskjellige pensjonstyper

Det er noen forskjeller i prosessen for de ulike pensjonstypene:

Dette skal arbeidstakeren gjøre

NAV betaler ut pensjonen. De mottar skattekort og kontonummer elektronisk fra skatteetaten. Unntaket er for de som mottar arbeidsavklaringspenger, da må mottakeren selv sende inn kontonummer til NAV.

Arbeidstakeren bør også sjekke at stillingsopplysningene vi har, både fra dere og fra tidligere arbeidsgivere, er korrekte. Det kan han eller hun gjøre ved å logge seg inn på Min side.

Meld fra om endringer

Du skal sende pensjonsmelding når du skal melde om økning av pensjonsgrad. Velg Registrer Pensjonsmelding når du er inne på den ansatte i Min virksomhet.

Økning av stillingsstørrelsen etter uttak av delvis pensjon

Dette rapporteres som en vanlig stillingsendring.

Tilbake i stilling etter uttak av hel pensjon 

Om du rapporterer på lønnsfil kan dette gjøres som en start i stilling der.

Dersom du ønsker å rapportere i Min virksomhet gjør du følgende

 • logg inn i Min virksomhet
 • velg Ansatte
 • velg Sluttede
 • søk opp den ansatte
 • kopier siste linje, velg Start i stilling og fyll inn startdato og stillingsopplysninger
 • trykk lagre

Hvis den ansatte har vært borte fra stillingen i mer enn 5 år, vil vedkommende ikke lenger vises i oversikten over sluttede. Rapporter da som ny ansatt.

Endring i inntekt når medlemmet mottar uførepensjon

Husk at medlemmene selv skal melde inntekt på «Min side» når de mottar uførepensjon.

Det er viktig at du som arbeidsgiver gir beskjed til de ansatte om at de har selvstendig meldeplikt til Statens pensjonskasse ved endring i inntekt.

Har du ikke tilgang?

Se hvordan virksomheten din kan få tilgang til Min virksomhet

Sende skjema på annen måte

Det finnes tilfeller der du ikke kan benytte vår pensjonsmelding. Dette gjelder

 • når arbeidsgivere ikke har  norsk arbeidsgivernummer
 • ved søknad om kompensasjon for nedgang i lønn
 • ved søknad om vartpenger

 Ta kontakt med bedriftsservice@spk.no dersom du trenger informasjon om hvordan du sender inn en pensjonsmelding i disse tilfellene.