Hvordan skal jeg rapportere?

Du rapporterer lønns- og stillingsdata for din bedrift ved å logge inn på "Min virksomhet".

Lønns- og stillingsdata skal rapporteres til Statens pensjonskasse hver måned

Medlemsdataene brukes blant annet til beregning av forpliktelser og premie, og som statistikkgrunnlag. I tillegg er opplysningene nødvendige for å beregne pensjonen til dine ansatte.

Riktig beregnet pensjon til ansatte

Lønns- og stillingsdata om ansatte benyttes til å beregne de ansattes pensjon. At disse er oppdaterte, er en forutsetning for at pensjonen kan beregnes korrekt.

Oppdaterte data er en forutsetning for riktig faktura

Lønns- og stillingsdata benyttes også til å beregne hva som skal betales i premie samt størrelsen på pensjonsforpliktelsen