Hvem skal jeg rapportere?

Alle ansatte skal i utgangspunktet rapporteres til SPK. Se egne artikler for ulike ansettelsesforhold.