Overførings­avtalen

Overføringsavtalen skal sikre at arbeidstakarar som har vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar får pensjon som om dei heile tida har vore medlem av ei og same pensjonsordning.

Tilsette som skiftar jobb innanfor offentleg sektor får derfor med seg sine pensjonsrettar over i ny pensjonsordning. Med andre ord slepp dei å tenkje på fripolisar frå ulike arbeidsforhold, slik det er i privat sektor.

Det er oppretta eit Rådgjevande utval (RU) med sju representantar for avtalepartane. Oppgåva til utvalet er mellom anna å følgje drifta i overføringsavtalen og å vere eit høyringsorgan for Statens pensjonskasse, som administrerer overføringsavtalen.

Pensjonsordningar oppretta etter forsikringsvirksomhetsloven kapittel 4 om kommunale pensjonsordninger kan søke om opptak i overøringsavtalen. Send skriftleg søknad om opptak i overføringsavtalen til Statens pensjonskasse v/juridisk seksjon. Søknaden må innehalde ei utgreiing om oppstarten av og historien til pensjonsordninga. Legg ved vedtekter, forsikringsavtale, firmaattest for verksemda i Brønnøysundregistret, meldingar frå Finanstilsynet, rekneskap og siste årsmelding.,

Pensjonsordningane i overføringsavtalen

 • 3440 Agder Energi Pensjonskasse - ny fra 1.1.2010, lukket ordning, ytterligere lukket fra 31.12.2019 for aktive født 1962 og tidligere, administreres av Gabler
 • 3610 Arendal kommunale pensjonskasse
 • 4082 Asker kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2005, administreres av KLP Pensjonsservice)
 • 3620 Bergen kommunale pensjonskasse 
 • 4152 Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap BKK Pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 3630 Bodø pensjonskasse
 • 4083 Bærum kommunale pensjonskasse (ny fra 1.1.2015, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3660 Drammen kommunale pensjonskasse
 • 4150 E-CO Energi pensjonskasse (ny fra 1.1.2009, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 4151 Eidsiva pensjonskasse (navneendring fra 27.8.2020, tidl. Hafslund, tidl. Hafslund og Infratek pensjonskasse, tidl. Hafslund Offentlige Felles Pensjonskasse, lukket ordning, ny fra 1.1.2006. Refusjon ut fra en 66 %-ordning)
 • 3670 Elverum kommunale pensjonskasse
 • 4153 Energiselskapenes Fellespensjonskasse (tidl. Bodø Energi pensjonskasse, ny fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 3675 Flekkefjord kommunale pensjonskasse
 • 3700 Halden kommunale pensjonskasse
 • 4156 Harstad kommunale pensjonskasse (fra 1.1.2013, administreres av Gabler)
 • 4154 Haugaland Kraft pensjonskasse - fra 1.11.2004, lukket fra 31.12.2019 for aktive født 1962 og tidligere, administreres av Gabler
 • 3730 Haugesund kommunale pensjonskasse
 • 3736 Hålogaland Kraft AS pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 4157 Infratek pensjonskasse (lukket ordning, ny fra 1.7.2018, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3200 Kommunal Landspensjonskasse, KLP (Felles kommunal pensjonskasse)
 • 3750 Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • 4162 Lofotkraft pensjonskasse - fra 1.1.2015 (lukket ordning, ny lukking fra 31.12.2019 for aktive født 1963 og tidligere - administreres av Gabler)
 • 4099 Lørenskog kommunale pensjonskasse (administreres av Gabler) 
 • 3300 Molde kommunale pensjonskasse (fra 1.7.2021, administreres av Gabler)
 • 4163 Nordkraft pensjonskasse (lukket ordning) (fra 1.1.2015, administreres av Gabler)
 • 3820 Oslo Pensjonsforsikring AS (tidl. Oslo kommunale pensjonskasse)
 • 3060 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (unntatt nye medlemmer 1.2.2003 eller senere og medlemmer fratrådt før 1.2.2003 med mindre enn 6 måneders medlemskap) (administreres av Statens pensjonskasse)
 • 4098 Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet, PKH (ny fra 1.1.2014). (Tidl. Vestre Viken pensjonskasse fusjonert med PKH 1.1.2014)
 • 3045 Pensjonsordningen for oppdragstakere i statlig beredskaps- eller familiehjem (administrereres av Statens pensjonskasse)
 • 3200 Pensjonsordningen for sykehusleger (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP)
 • 3200 Pensjonsordningen for sykepleiere (administreres av Kommunal Landspensjonskasse, KLP)
 • 3850 Sandefjord kommunale pensjonskasse (Andebu og Stokke kommunale pensjonskasser innlemmet 1.1.2017)
 • 3860 Sandnes kommunale pensjonskasse
 • 3943 Skagerak Energi pensjonskasse (fra 1.11.2004, administreres av Gabler)
 • 3880 Skien kommunale pensjonskasse
 • 3010 Statens pensjonskasse
 • 4095 Storebrand Livsforsikring AS (fra 1.11.2004)
 • 4155 Teknologisk Institutt pensjonskasse (fra 1.1.2008, lukket ordning, administreres av Gabler)
 • 4081 Tromsø kommunale pensjonskasse (ny fra 1.10.2014, administreres av Storebrand Pensjonstjenester)
 • 3910 Trondheim kommunale pensjonskasse
 • 3946 Vest-Telemark Kraftlag Pensjonskasse
 • 3410 Viken pensjonskasse (tidl. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse og Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse)
 • 4161 Vy Buss pensjonskasse (lukket ordning) (tidligere Nettbuss pensjonskasse) (fra 1.10.2014, administreres av Gabler).