Aktuelle saker til eget intranett

Mange vet lite om egen pensjon og behovet for informasjon om pensjon er stort. Fremover vil vi sende deg flere saker om hva Pensjonsordningen for apotekvirksomhet handler om og som dere kan legge ut på eget intranett.

Undersøkelser viser at kunnskapen om egen pensjon er begrenset. Vi i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet mener det er viktig at ansatte har kunnskap om egen pensjon, rettighetene som pensjonsordningen omfatter og hvor de kan finne informasjon.

Du kan bidra til å løfte kunnskap

Vi har laget en informasjonsserie om hva tjenestepensjonsordningen omfatter og som vi kommer til å sende ut regelmessig. Disse er ment for publisering på deres egne intranettsider for å øke forståelsen for verdien av pensjonsordningen dere som arbeidsgivere tilbyr de ansatte.

Pensjonskalkulatoren på Min side

Denne artikkelen handler om pensjonskalkulatoren på Min side - som er tilgjengelig for medlemmer i POA. Her kan medlemmene selv beregne pensjon ved ulike pensjonsvalg.

Husk å fylle inn navn på den pensjonsansvarlige, slik at de ansatte vet hvem de kan henvende seg til.

Her er artikkelen

Lykke til!