Slutt­poengtal

Sluttpoengtalet er eit gjennomsnitt av dei 20 beste  poengtala Poengtall Poengtal reflekterer den pensjonsgivande inntekta du har hatt frå og med det året du fyller 17 år til og med det året du fyller 69 år. Dei blir brukte ved berekninga av tilleggspensjon i folketrygda. Mer om Poengtall dine. Dei blir brukte ved berekning av tilleggspensjon i folketrygda.