Våre priser

Termingebyr per forfall Kr
Månedlig  50
Kvartalsvis 50
Halvårlig 75

 

Andre typer gebyr Kr
Etableringsgebyr elektronisk lånesøknad
Etableringsgebyr ved papirsøknad
Tinglysing i forbindelse med etablering av lån
1 800
2 000
Inntil 585
Purregebyr 35
Betalingsutsettelse (inkludert betalingsavtale) 300
Prioritetsvikelse
Tinglysing i forbindelse med prioritetsvikelse
800
585
Pantefrafall 800
Seksjonering 800
Nedkvittering (utenom innfrielse) 800
Endring av lånetype 300
Endring til kortere/lengre nedbetalingstid 300
Avdragsfrihet/fjerning av avdragsfrihet 300

Hvis dere er to som søker om lån, er det etableringsgebyr per lånetaker. Vi tinglyser ett pantedokument som sikkerhet for begge lånene, slik at dere bare betaler ett tinglysningsgebyr.