Slik låner du til skifte­oppgjør

Du kan søke om lån i forbindelse med skifteoppgjør og arveoppgjør. Du kan låne inntil 2 300 000 kroner, og vi trenger ikke førsteprioritet.

Skifteoppgjør ved skilsmisse

Du kan søke om lån i forbindelse med skifteoppgjør. Lånet skal ha til formål å "kjøpe" tidligere ektefelle/samboer ut av bolig. Dette forutsettes dokumentert ved kopi av skifteavtalen der overtakelsessummen skal komme frem. 

  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad
  • Signér lånepapirene via linken vi sender deg på e-post når du får tilbud om lån
  • Hvis du ikke har valgt elektronisk signatur av lånedokumentene, sender deg vi deg svaret i posten når du får tilbud om lån

Vi vurderer søknaden når den kommer inn, og behandler den så raskt som mulig.

Arveoppgjør

Du kan søke om lån i forbindelse med arveoppgjør. Det gis kun lån til arveoppgjør hvis søker skal bo permanent i boligen det søkes om lån til.

  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad
  • Signér lånedokumentene via linken vi sender deg på e-post når du får tilbud om lån
  • Hvis du ikke har valgt elektronisk signatur av lånedokumentene, sender vi deg svaret i posten når du får tilbud om lån

Lån til forskudd på arv gis ikke.

Vi vurderer søknaden når den kommer inn, og behandler den så raskt som mulig.