Slik låner du til skifte­oppgjør

Du kan søke om lån i forbindelse med skifteoppgjør og arveoppgjør. Du kan låne inntil 2 000 000 kroner, og vi trenger ikke førsteprioritet.

Skifteoppgjør ved skilsmisse

Du kan søke om lån i forbindelse med skifteoppgjør. Lånet skal ha til formål å "kjøpe" ut tidligere ektefelle/samboer av bolig. Dette forutsettes dokumentert ved kopi av skifteavtalen der overtakelsessummen skal komme frem. Når du søker om lån til skifteoppgjør må du formelt eie boligen før du søker om lånet.

  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad.
  • Signér lånepapirene via linken vi sender deg på e-post når du får tilbud om lån.
  • Hvis du ikke har valgt elektronisk signatur av lånedokumentene, sender deg vi deg svaret i posten når du får tilbud om lån.

Vi vurderer søknaden når den kommer inn, og behandler den så raskt som mulig.

Arveoppgjør

Du kan søke om lån i forbindelse med arveoppgjør. Det gis kun lån til arveoppgjør hvis søker skal bo permanent i boligen det søkes om lån til. Når du søker om lån til arveoppgjør må du formelt eie boligen før du søker om lånet

  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad.
  • Signér lånedokumentene via linken vi sender deg på e-post når du får tilbud om lån.
  • Hvis du ikke har valgt elektonisk signatur av lånedokumentene sender vi deg svaret i posten når du får tilbud om lån.

Lån til forskudd på arv gis ikke.

Vi vurderer søknaden når den kommer inn, og behandler den så raskt som mulig.