Slik låner du til ny bolig

Når du har fått tilslag på boligen, og overtakelsen ligger minst fire uker frem i tid, kan du søke oss om lån til kjøp av boligen. Du kan låne inntil 2 000 000 kroner, og vi trenger ikke førsteprioritet.

Overtagelse mer enn fire uker frem i tid

Hvis du søker om lån hos oss mer enn fire uker før overtagelse av boligen, og kun skal ha lån hos oss, trenger du ikke søke om lån i bank først.

  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad.
  • Signer lånepapirene via linken vi sender deg på e-post når du får tilbud om lån.
  • Hvis du ikke har valgt elektronisk signatur av lånedokumentene sender vi deg svaret i posten når du får tilbud om lån.

Vi vurderer søknaden når den kommer inn, og behandler den så raskt som mulig.

Overtagelse mindre enn fire uker frem i tid

Hvis overtakelsen er mindre enn fire uker frem i tid, eller du av andre grunner må ta opp lån i banken for å kjøpe boligen, kan du søke om refinansiering hos oss etterpå. Hvis du gjør det, tar prosessen lengre tid fordi megleren må

  • slette tidligere eiers pantedokumenter
  • slette sin egen urådighet
  • overføre eierskapet til boligen til deg

Denne prosessen kan ta opptil 6 måneder og vi kan ikke overta lånet ditt før det er gjort.

Kun til kjøp av egen bolig

Det kan kun søkes om lån til kjøp av egen bolig. Som egen bolig regnes bolig der du vil ha din folkeregistrerte adresse. Vi finansierer ikke lån til kjøp av bolig som du selv ikke skal bo i.

Finansieringsbevis

Vi tilbyr ikke finansieringsbevis. Du må derfor ta kontakt med banken din for å få det. Selv om du ber om finansieringsbevis i banken, behøver du ikke ta opp lån der. Et finansieringsbevis er ikke det samme som et lånetilsagn.

Hvis overtakelsen er minst fire uker frem i tid, kan du fremdeles søke om lån til kjøp av bolig hos oss, og trenger ikke ta opp lån i banken din først.

Mellomfinansiering

Vi tilbyr ikke mellomfinansiering. Mellomfinansiering er finansiering av din nye bolig før du har fått oppgjør for din gamle.

Mer om mellomfinansiering

Ikke lån til hytte

Vi kan ikke gi lån til kjøp av hytte/fritidsbolig eller kjøp av bolig du ikke skal bo i selv.