Slik låner du til ny bolig

Når du har fått tilslag på boligen, kan du søke oss om lån til kjøp av boligen. Du kan låne inntil 2 300 000 kroner, og vi trenger ikke førsteprioritet.
  • Fyll ut vår elektroniske lånesøknad.
  • Signer lånepapirene via linken vi sender deg på e-post når du får tilbud om lån.
  • Hvis du ikke har valgt elektronisk signatur av lånedokumentene sender vi deg svaret i posten når du får tilbud om lån

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om å ta opp lån. Vi vil uansett ta kontakt med deg når vi mottar og behandler søknaden din.

Kun til kjøp av egen bolig

Det kan kun søkes om lån til kjøp av egen bolig. Som egen bolig regnes bolig der du vil ha din folkeregistrerte adresse. Vi finansierer ikke lån til kjøp av bolig som du selv ikke skal bo i.

Finansieringsbevis

Vi tilbyr ikke finansieringsbevis. Du må derfor ta kontakt med banken din for å få det. Selv om du ber om finansieringsbevis i banken, behøver du ikke ta opp lån der. Et finansieringsbevis er ikke det samme som et lånetilsagn.

Mellomfinansiering

Vi tilbyr ikke mellomfinansiering. Mellomfinansiering er finansiering av din nye bolig før du har fått oppgjør for din gamle.

Mer om mellomfinansiering

Ikke lån til hytte eller bygging av ny bolig

Vi kan ikke gi lån til kjøp av hytte eller annen fritidsbolig, eller byggelån for å bygge ny bolig.