Nedgang i lønn

Dersom du har gått ned til lavere lønnsnivå i løpet av den tida du har vært medlem i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, kan dette påvirke størrelsen på alderspensjonen din.

Når vi beregner alderspensjonen, tar vi likevel hensyn til at lønnen var høyere på et tidligere tidspunkt. 

Pensjonen blir dermed beregnet ut fra både:

  • opptjeningstid før nedgang i lønn
  • opptjeningstid etter nedgang i lønn

Full opptjeningstid i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er 360 måneder. Dersom den faktiske opptjeningstiden er lengre enn dette, ser vi bort fra den delen av opptjeningstiden som gir det laveste pensjonsgrunnlaget.

Dersom du rakk å oppnå full opptjeningstid før lønnen ble lavere, vil du få hele pensjonsgrunnlaget beregnet etter den høyeste lønnen.

Pensjonsgrunnlaget, og dermed virkningen av eventuell nedgang i lønn, blir først beregnet når du blir pensjonert.