Boliglån

Som medlem kan du søke om å låne inntil 1 200 000 kroner til bolig. Pensjonister kan også søke om å få boliglån.

Lånets formål og størrelse

Lånerammen er for tiden 1 200 000 kroner. Lån kan gis til:

 • kjøp av borettslagsleilighet.
 • kjøp av selveierbolig.
 • utvidelse og ombygging av bolig.
 • refinansiering av boliglån som er pantesikret i den boligen som søkes belånt.

Det forutsettes at låntaker bor i og har hjemmel/medhjemmel til boligen.

Krav til sikkerhet

Lån gis mot førsteprioritets pant inntil 60 prosent av godkjent lånetakst. Sideordnet prioritet med annet lån godtas når begge lån ligger innenfor 60 prosent av lånetaksten.

Som dokumentasjon på markedsverdi godtar vi takst eller verdivurdering fra eiendomsmegler. Taksten eller verdivurderingen bør ikke være eldre enn to år på søknadstidspunktet. Hvis du har lån hos oss fra før og søker om nytt lån, og taksten eller verdivurderingen din er eldre enn to år, kan vi kreve ny verdidokumentasjon på boligen din.

Renten

Nominell rente er for tiden på 1,30 prosent, men vil fra 1. mars være 1,50 prosent. Renten beregnes etterskuddsvis, og det er styret i pensjonsordningen som fastsetter renten.

Gjeldsforsikring

Fri gjeldsforsikring dekker 50 prosent av restgjelden og påløpte renter per dødsdato. Gjeldsforsikringen opphører ved fylte 67 år.

Nedbetalingstid

Det er maksimalt 30 års nedbetalingstid, hvorav inntil 3 års avdragsfrihet.

Under permisjon (svangerskap, omsorg og studier) kan lånet beholdes på medlemsbetingelser i inntil 3 år.

Øvrige vilkår

Låntaker plikter å gi beskjed ved fraflytting eller salg av boligen. Lånet forfaller til full innfrielse dersom låntaker fraflytter eller selger boligen.

Dersom låntaker slutter i låneberettiget stilling, men fortsatt bor i den belånte boligen, kan lånet beholdes til endrede vilkår. Avdragstiden vil da halveres, renten økes med to prosentpoeng, og eventuell avdragsfrihet bortfaller. Pensjonister beholder lånet på uendrede vilkår.

Priser

 • Etableringsgebyr ved kjøp, ombygging/utvidelse av bolig: kr 1 000,-
 • Etableringsgebyr ved refinansiering: kr 1 500,-
 • Purregebyr: kr 35,-
 • Gebyr ved endring av terminforfall eller løpetid: kr 250,-

Termingebyr pr. forfall:

 • Månedlig: kr 20,-
 • Kvartalsvis: kr 40,-
 • Halvårlig: kr 60,-