Mánáidpenšuvdna

Miellahttovuohta Stáhta penšuvdnakássas lea dorvun eatnasiidda go dušše alccat. Du miellahttovuohta dagaha ekonomalaš dorvvu maiddái du mánáide.

Goas berret jurddašit mánáidpenšuvnna birra?

  • Go álggát ođđa bargui
  • Go oaččut mánáid
  • Go buohccát duođalaččat
  • Go plánet iežat mánáid boahtteáiggi
  • Go lihtodat dáhkádusaid dahje go válddát loana

Mii lea mánáidpenšuvdna?

Jus don jámát ovdalgo mánáidat devdet 20 jagi, de sii ožžot mánáidpenšuvnna. Penšuvdna galgá dagahit oadjebas ja einnostahtti ekonomalaš rámmaid mánáide bajásšaddadettiin.

Gi oažžu penšuvnna

Du mánáin lea vuoigatvuohta oažžut mánáidpenšuvnna dassážii go devdet 20 jagi.

Movt ohcat penšuvnna

Du mánát eai dárbbaš ohcat mánáidpenšuvnna, earret go jus olgoriikkas orut go jámát.

Stáhta penšuvdnakássa oažžu jápmindieđu NAV:s ja váldet oktavuođa oarbásiiguin.

Meržoštallan ja sturrodat

Du mánát ožžot mánáidpenšuvnna du dienasáigodaga ektui. Dienasáigodahkii meroštallojuvvojit maiddái dat jagit maid livččen sáhttán bargat ahkemeari rádjai. Dát mearkkaša ahte eanas stáhta penšuvdnakássa miellahtuid mánát ožžot dan meari penšuvnna maid obage lea vejolaš oažžut.

Du mánát ožžot15 proseanta penšuvnna dan ektui maid livččet galgan oažžut. Jus dus lea olles dienasáigodat, masa maiddái jagit ahkemeari rádjai meroštallojuvvojit, de sii omd. 400 000 ruvnno sturrosaš penšuvdnavuođus jahkásaččat ožžot 60 000 ruvnno penšuvnna.

Du mánáid penšuvdna dáhkiduvvo rievdat gaskamearálaš bálkálassáneami ektui.

Du mánáid penšuvdna man sii ožžot Stáhta penšuvdnakássas ii unno vaikkovel ožžotge mánáidpenšuvnna álbmotoajus.