Bargiideallindáhkádus

Bargiideallindáhkádus ii leat Stáhta penšuvdnakássa geatnegahttojuvvon miellahttovuoigatvuohta, muhto oassin bargiid bálkáeavttuin masa stáhta váldotariffasoahpamuš guoská. Dát mearkkaša ahte eanas stáhtabargiin lea dát dáhkádus, beroškeahttá virgesturrodaga. Eará bargit sáhttet válljet searvat Stáhta penšuvdnakássa bargiideallindáhkádusortnegii.

Goas berret jurddašišgoahtit bargiideallindáhkádusa birra?

 • Go álggát ođđa bargui
 • Go gávnnat eallinguoimmi
 • Go oaččut mánáid
 • Go lihtodat dáhkádusaid dahje válddát loana

Mii lea bargiideallindáhkádus?

Go dus lea bargiideallindáhkádus du maŋisbáhcciide dáhkiduvvo hávális máksámuš jus don jámát, beroškeahttá jápminsiva. Dáhkádus lea oassin du bálkáeavttuin, ja mearkkaša ahte leat dáhkiduvvon birra jándora.

Geaid várás lea dáhkádus

 • Du bargoaddi galgá lihtodit bargiideallindáhkádusa Stáhta penšuvdnakássas vai du maŋisbáhccit galget oažžut buhtadasa.
 • Du virgádansoahpamuš ja bálkáeavttut dáhkidit du náittosguoimmi, guoimmis, elošteaddji ja/dahje mánáid hávális supmi jus don jámát.
 • Du elošteaddji oažžu buhtadasa jus dudnos unnimusat guokte jagi lea leamašan oktasaš boastačujuhus, dahje dudnos leat mánát ja viessu.
 • Dus lea bargiideallindáhkádus  nu guhka go oaččut bálkká virggiidat bakte.
 • Dus doalahat dáhkádusa go leat buohccin ja doalahat bálkká dahje lea táriffašiehtaduvvon fuolahanvirgelohpi.
 • Dus lea dát dáhkádus go leat bálkkáhis virgelobis gitta ovtta jahkái, nu guhka go ii leat eará bálkábargu   dahje ahte álggahat iežat fitnodaga.
 • Jus luobat barggus danin go oažžugoađát buozalmaspenšuvnna, de doalahat dáhkádus-vuoigatvuođaid gitta guovtti jahkái das rájes go oažžugohtet buozalmaspenšuvnna.
 • Das rájes go oažžugoađát sohppojuvvon ealáhaga, de dáhkádus loahpahuvvo.
 • Don leat dáhkiduvvon 24 diimmu jándoris, ja máksojuvvo beroškeahttá jápminsiva.

Movt ohcat

 • Bargoaddi dat sádde jápmindieđu Stáhta penšuvdnakássii. Stáhta penšuvdnakássa dat váldá njuolga oktavuođa vejolaš maŋisbáhcciiguin.

Meroštallan ja sturrodat

 • Du náittosguoibmi, registrerejuvvon guoibmi dahje elošteaddji oažžu máksojuvvot hávális supmi vástideaddji 10 geardde álbmotoaju vuođđosupmi (G).
 • Mánát geat leat vuolil 25 jagi, ožžot máksojuvvot 4 G. Jus ii leat báhcán leaska, beallelaš dahje elošteaddji, lasihuvvo máksámuš juohke mánnái 5 G rádjai.
 • Du jápminbáhcui máksojuvvo 3 G jus eai leat maŋisbáhccit geaidda dáhkádus galggašii máksojuvvot.

Oza eanet dieđuid bargiideallindáhkádusa birra

Váldde oktavuođa lagamus hoavddain dahje bargobáikki penšuvdnaovddasvástideddjiin.  Sii sáhttet muitalit  ahte leatgo dáhkiduvvon bargiideallindáhkádusa bakte.