Njuike njuolga sisdollui

Njuike njuolga ohcamii

49.4.4065.147

Virksomhetsstyringsområdet

Sørger for at Statens pensjonskasse har klare mål, budsjett og planer. Området har også ansvaret for resultat- og risikostyringen.

Andre oppgaver:

  • ansvar for økonomi, lønn og regnskap
  • ansvar for daglig drift

  • Området ledes av direktør Kari Lund.


    Enhetene i virksomhetsstyringsområdet:

  • seksjon for kvalitet og internkontroll
  • lønn- og regnskapsseksjonen
  • økonomiseksjonen
  • driftsseksjonen
  • seksjon forretningsutvikling

Ma?imuš odastuvvon: 15.05.2012