Njuike njuolga sisdollui

Njuike njuolga ohcamii

49.4.4065.147

Heidi Myrvold Hval

Heidi Hval

- Jeg har lært pensjonsfaget gjennom SPK-skolen og veiledning fra kollegaer. Nå veileder jeg andre, sier Heidi Myrvold Hval.

Heidi er pensjonsekspert i pensjoneringsområdet med faglig hovedansvar for medlemskap, vilkårsvurdering, grunnlagsberegning og inntektsregler.

Hun har ansvar for å administrere den faglige brukerstøtten – det vil si at hun bistår saksbehandlere i spørsmål på sine fagområder. Heidi utarbeider også analyser og rutiner, og oppdaterer pensjoneringsområdets fagportal. I tillegg til å være faglig rådgiver, holder hun kurs i SPK-skolens regi og er internrevisor.

Heidis bakgrunn

Heidi jobbet en kort tid i bank før hun kom til Statens pensjonskasse i 1995. Hun startet i det som da het medlemskontoret, og har arbeidet i flere ulike enheter. Av formell utdannelse har hun treårig handels- og kontorfagutdannelse med regnskap. Pensjonsfaget har hun lært gjennom SPK-skolen – Statens pensjonskasses interne fagopplæring.

Ma?imuš odastuvvon: 13.07.2012