Njuike njuolga sisdollui

Njuike njuolga ohcamii

49.4.4065.147

Ansettelsesprosessen

Statens pensjonskasse er omfattet av et statlig regelverk ved ansettelser. Regelverket ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter.

Vi følger Statens personalhåndbok, tjenestemannsloven og vårt eget personalreglement ved ansettelser.

Ansettelsesprosessen

Statens pensjonskasse har et eget tilsettingsråd som består av representanter fra administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene. Tilsettingsrådet fatter vedtak om tilsettinger.

Når du kommer til jobbintervju, møter du minst to personer. Vanligvis er det den som vil bli din nærmeste overordnede som holder intervjuet. Du vil også møte en representant for de ansatte, utpekt av arbeidstakerorganisasjonene.

Tilsetting

Etter intervjurunden settes aktuelle kandidatene opp i prioritert rekkefølge, og tilsettingsrådet får en innstilling. Så snart innstillingsrådet har fattet vedtak om ansettelse, kontakter vi den aktuelle kandidaten.

Selve ansettelsesprosessen tar vanligvis bare noen få dager etter at innstillingen er skrevet. Etter at tilsettingen er vedtatt, og vedkommende har takket ja til stillingen, sender personalansvarlig hos oss et brev som bekrefter startdato, lønnsvilkår, tilsettingsforhold og eventuelle bestemmelser om prøvetid.

Personalpolitisk mål      

Det er et sentralt personalpolitisk mål at medarbeiderne i Statens pensjonskasse skal ha variert bakgrunn både når det gjelder alder, kjønn, kulturbakgrunn og utdanning.

Mangfold blant våre medarbeidere er et viktig virkemiddel for at Statens pensjonskasse skal inneha den rette kompetansen og være den organisasjonen vi ønsker.

Váldde minguin oktavuoda

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Ma?imuš odastuvvon: 24.01.2011