Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Pensjonsreforma - vegen vidare

I 2011 fekk vi nye pensjonsreglar i Noreg. Pensjonsreforma omfattar heile pensjonssystemet, og nokon endringar har òg tilbakeverkande kraft. Mykje er på plass, men ikkje alt er avklara.

  • Reglane for alderspensjon frå folketrygda er innførte.
  • Nytt regelverk i offentleg tenestepensjon er vedteke for årskulla 1943 – 1953, og gjeld berre for alderspensjon og AFP.

Viktige prinsipp

  • Det skal løne seg å jobbe lenger.
  • Du får fleire valgmoglegheiter.
  • All inntekt tel med i pensjonsoppteninga i folketrygda.
  • Alderspensjonen din skal fordelast på kor mange år det er forventa at du kjem til å leve.
  • Det er innført ny regulering av utbetalt pensjon.

Les meir om hovudprinsippa i pensjonsreforma

 

Kva står igjen?

Her er ei kort oversikt over kva som står igjen av pensjonsreforma for offentleg sektor.

  • Samordning: Samordningsregelverket for 1954 og yngre årskull er ikkje klart. I 2016 kan dei første i 1954-kullet ta ut pensjon, og dei må ha tilgang til informasjon i god tid før dette for å kunne ta kvalifiserte val.
  • Etterlattepensjon: Det er ikkje kjent om det vil verte endringar i ektefelle- og barnepensjon.