Kapittel 8

Hel­automatiske avgjørelser

I utgangspunktet har du rett til ikke å bli utsatt for helautomatiserte avgjørelser. Du kan imidlertid ikke protestere mot slike avgjørelser i den grad avgjørelsene ikke medfører noen rettslig konsekvens for deg.

Dersom du ikke ønsker å være gjenstand for en automatisert avgjørelse, vil du ha mulighet til å få saken behandlet manuelt. Du vil også ha mulighet til å klage på utfallet av en slik avgjørelse. Dette er det redegjort nærmere for under beskrivelsen av behandlingen av personopplysninger i lånesaker og i medlems og pensjoneringssaker.