Kapittel 12

Behandling av person­opplysninger i lånesaker

Når du søker om boliglån hos Statens pensjonskasse, vil vi behandle personopplysninger om deg for å vurdere hvorvidt vi kan tilby deg boliglån. Boliglånsordningen er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. Avtalen forvaltes av SPK på vegne av staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å vurdere hvorvidt du oppfyller vilkårene for å få lån hos oss, samt å etablere sikkerhet for lånet, dersom dette blir innvilget. Videre vil formålet være å forvalte låneavtalen med deg fram til lånet er innfridd. Ved behov vil opplysningene også bli behandlet i forbindelse med inkassokrav i henhold til inkassoloven.

I forbindelse med saksbehandlingen mottar vi personopplysninger fra Folkeregisteret og Eiendomsregisteret. Personopplysninger som behandles i en lånesak er navn, adresse, fødselsnummer og opplysninger om husstandsøkonomi, sivilstand, stilling og kredittscore. I tillegg behandler vi personopplysninger om husstandsmedlemmer.

Alle personopplysninger lagres i SPKs fagsystem.

Vi har delvis automatisert saksbehandling av boliglånssøknader. Et avslag er i enkelte tilfeller helautomatisert. Avslaget gis ut fra en maskinell vurdering av husstandens økonomi (total inntekt/gjeld), boligens verdi, pantesikkerhet og kredittvurdering av lånesøker. Økonomi og pantesikkerhet beregnes ut fra opplysninger som du selv oppgir i søknaden. Dersom du har fått et automatisert avslag kan du klage på dette. Søknaden vil da bli overført til en saksbehandler for manuell saksbehandling.