Kapittel 10

Behandling av person­opplysninger i forbindelse med premie­beregning

Statens pensjonskasse beregner premie og premiereserve for alle pensjonsproduktene for
medlemmene våre og de ordningene vi forvalter. I forbindelse med denne oppgaven
behandler vi personopplysninger, blant annet stillings- og pensjonshistorikk
for alle som får sin nåværende eller framtidige pensjon forvaltet av Statens pensjonskasse.
Rettslig grunnlag for behandlingen er lov om Statens pensjonskasse.