Møt våre ansatte

Alltid noe nytt å lære i SPK

SPK er full av spennende jobber og mennesker. Les om hvordan det er å jobbe med teknologi hos oss.

Gruppe mennesker står foran vegg med lapper og diskuterer

For Tofik Sahraoui var det muligheten for faglig utvikling som lokket ham til jobben som utvikler i SPK høsten 2019.

– Hvordan SPK har organisert utviklingsarbeidet sitt vekket min interesse for SPK som arbeidsgiver. Vi jobber smidig i tverrfaglige autonome team, hvor forretningsressurser er en del av teamet. Teamene organiserer seg selv og har ansvaret for både utvikling og drift av applikasjonene, forteller han.

Nå jobber Tofik med å videreutvikle betjeningsløsninger for nærmere én million nordmenn som har pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse. Nye pensjonsregler for alle offentlige ansatte født 1963 og senere skal omsettes til praktiske IT-løsninger og tjenester som gir god oversikt og informasjon om ulike pensjonsvalg.

Portrett av mann, Tofik Sahraoui

Her er det rom for utviklere å være problemløsere, og ikke bare kopierer eller løser oppgaver etter en oppskrift. 

Tofik Sahraoui, utvikler

Mye flinke folk å lære av

For å jobbe med IT i SPK må du like å jobbe med et komplekst domene, kunne se de store sammenhengene og gjøre selvstendige vurderinger.

– Teamet legger selv føringer for hvordan de skal løse oppgavene sine. Her er det rom for utviklere å være problemløsere, og ikke bare kopiere eller løse oppgaver etter en oppskrift, sier Tofik.

– Det som gjør det enda mer spennende å jobbe her, er at det er mye flinke folk å lære av. Kompetanseoverføring er viktig, og det legges vekt på at ansatte skal utvikle seg. En oppgave kan løses på mange måter. Da er det greit å ha folk rundt seg som du kan sparre med, og det er etablert flere ulike fora hvor vi kan diskutere faglige problemstillinger, forteller han.

- Jeg ville være med på hele reisen

Kristina Hedeman har bakgrunn som utvikler, og byttet ut konsulenthverdag med fast jobb som funksjonell arkitekt i Statens pensjonskasse for litt over to år siden. Det har hun ikke angret på.

– Som konsulent var jeg inne i mange ulike prosjekter hvor jeg lærte mye, og kom veldig tett på kundene. Så snart prosjektene var over, var jeg imidlertid ute. Jeg ønsket mer kontinuitet og mulighet til å komme tidligere på banen før det allerede var bestemt hva leverandørene skulle gjøre. Da SPK søkte etter en funksjonell arkitekt, tenkte jeg at dette kunne passe for meg, forklarer hun.

Mulighet for å påvirke og forbedre

Kristina hadde hørt at SPK var kjent for å jobbe smidig, og hadde et stort og godt IT-miljø. Hun trekker fram størrelsen som en fordel. SPK har et fagmiljø som er stort nok til at du får interessante utfordringer og stadig lærer nye ting. Samtidig er det lite nok til at å være med på å påvirke løsningsvalg og hvordan vi jobber.  

– Du blir oppfordret til å ha egne meninger – og du blir også hørt. Her har du mulighet til å være med på å påvirke og til å forbedre, sier hun.

Portrett av kvinne, Kristina Hedeman

Når det er noe faglig eller metodisk jeg må sette meg inn i - så får jeg også brukt det.

Kristina Hedeman, funksjonell arkitekt

Kort vei mellom teori og praksis

Som funksjonell arkitekt har hun ansvar for å sikre gode løsningsvalg. Det siste året hun jobbet mye med å kartlegge behov i utvikling av ny arbeidsflate for saksbehandlerne i SPK. Det å fysisk sitte tett på brukerne har vært en stor fordel i arbeidet.

-Vi har dessuten utrolig mange flinke folk på forretningssiden som jobber med forbedring. Da jeg begynte i SPK for to år siden ble jeg positivt overrasket over det tette og gode samarbeidet med forretning.

Kristina trekker også frem at i SPK er det kort vei mellom teori og praksis.

– Når det er noe faglig jeg skal sette meg inn i, så får jeg også brukt det. Det er veldig gøy! Det har vært lærerikt å jobbe i SPK fra dag én, og jeg tenker ofte at dette er drømmejobben for en funksjonell arkitekt!

Vil du jobbe hos oss?

Vi har stor grad av egenutviklede kjernesystemer og jobber aktivt med automatisering og digitalisering – både innenfor pensjonering, forsikring, lån, fakturering og ikke minst: betjening av kunder og medlemmer.

I de kommende årene skal vi også sørge for å implementere nytt pensjonsregelverk som innebærer store endringer i våre saksbehandlingssystemer, betjeningsløsninger og i vår løsning for premieberegning.

Er du interessert i å jobbe hos oss? Sjekk våre ledige stillinger