Ledige stillingar

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. Vi forvaltar pensjonsrettar på 509 milliardar kroner for 1.430 verksemder og 1.069.000 tidlegare og noverande tilsette i stat, skule, forsking, apotek og organisasjonar.

Vi har om lag 400 tilsette og held til i nye lokalar på Skøyen i Oslo.

Klikk på lenkja for å få fram heile stillingsannonsen.

Ledige stillingar:

Stort IT-miljø styrkes med ny utvikler
Har du lyst til å jobbe i team som er opptatt av å lage løsninger som er til brukerens beste? Liker du å være med å forbedre både koden du arbeider med og måten du og teamet ditt jobber på? Hos oss er teamene sammensatt av både utviklere, testere og domeneeksperter fra forretningssiden. Våre tverrfaglige team gjør all utvikling, enten det er i regi av forvaltning eller prosjekter, slik at de har anledning til å følge kodebasen over tid. Sterk teknisk kunnskap, en vilje til å forbedre og forenkle i kombinasjon med inngående kjennskap til SPKs forretning gjør at vi har et godt fagmiljø. Vi lar oss inspirere av DevOps-tankegang, og forsøker å gjøre det enkelt og raskt å produksjonssette endringer. Denne måten å arbeide på skal vi videreutvikle i årene som kommer. I dag er våre egenutviklede systemer for det meste basert på Java og Spring, og primært bygget på åpent kildekoderammeverk. Løsningene våre kjører f.eks. primært på Jetty. Klientrammeverket Flex er brukt for vårt interne saksbehandlingssystem, men vi har startet med å erstatte Flex med HTML- og JavaScript-baserte løsninger. Vi ønsker deg som behersker Java og objektorientert design godt, men som samtidig er interessert i å påvirke hvilke språk, rammeverk og teknologier vi skal benytte i årene som kommer. Du er en person som ser på testing, og det å bidra til å forenkle leveranse av kode til produksjon, som en naturlig del av en utviklers oppgaver. Blir du i tillegg engasjert av faglig dialog med forretningssiden, og kanskje erfaring med domene-drevet design? Da trenger vi deg!