Ledige stillingar

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. Vi forvaltar pensjonsrettar på 509 milliardar kroner for 1.430 verksemder og 1.069.000 tidlegare og noverande tilsette i stat, skule, forsking, apotek og organisasjonar.

Vi har om lag 400 tilsette og held til i nye lokalar på Skøyen i Oslo.

Klikk på lenkja for å få fram heile stillingsannonsen.

Ledige stillingar:

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.