Sintef-studie om SPK-modellen

Digital vinnerformel

Metodikken vi brukte i prosjekt Perform (2008-2012) har fått bred omtale i norske og internasjonale medier. I 2017 kom en Sintef-studie av smidigprosjekter som konkluderer med at SPK tenkte nytt og riktig.

Studien er publisert internasjonalt, og den ble også omtalt i "Forskning viser at..."-spalten i Dagens Næringsliv 29. juli 2017. I innlegget sier sjefforsker i Sintef, Torgeir Dingsøyr, blant annet at "modellen SPK brukte har inspirert mange av de store IT-prosjektene i Norge.".

Først ute

Sintef-studien tar for seg smidigmetodikken, som i utgangspunktet var en modell for programvareutvikling i små prosjekter. De siste årene har imidlertid vist at metoder for smidig utvikling også kan tilpasses større prosjekter.

"Noen av de første bevisene på dette kom i Norge", skriver sjefforskeren.

Sintef og Forskningsrådet

Sintef ønsket å studere hva som skjer når metoder tiltenkt små, samlokaliserte team benyttes i prosjekter som kan involvere titalls team og hundrevis av utviklere, prosjektledere og kunderepresentanter.

Med støtte fra Forskingsrådet fikk Sintef anledning til å studere Statens pensjonskasse, og prosjekt Perform – som ble etablert i 2008 i forbindelse med pensjonsreformen. Perform varte i fire år, involverte 175 personer og var det første virkelig store smidigprosjektet her i landet.

Gikk mot strømmen

Studien viser at modellen SPK utviklet gjennom Perform-prosjektet (og som vi kaller SPK-modellen) skiller seg vesentlig fra det som internasjonalt ble regnet som de beste anbefalinger på den tiden prosjektet pågikk.

"Den avviker også fra modeller som er valgt i store prosjekt hos internasjonale giganter som Ericsson i Sverige og Finland og i store prosjekt i USA", står det videre i Dagens Næringslivs "Forsking viser at..."-spalte.

Sintef-studien konkluderer med at det kan være fornuftig å gå mot strømmen. "Resultatet ble en velfungerende modell for utvikling i store IT-prosjekter", "Lenge var 12 utviklingsteam i gang samtidig. Likevel ble det mulig å ta viktige tekniske beslutninger, involvere brukere og få til god koordinering på tvers av team og delprosjekter", skriver Sintefs sjefforsker, Torgeir Dingsøyr.