Kapital­forvaltnings­området

Dette forretningsområdet forvaltar dei midla som Statens pensjonskasse er sett til å forvalte.

I dag inneber det i hovudsak fondet til Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, som er på ca. 10 milliardar kroner.

Området vert leidd av direktør Kari Lund og har seks medarbeidarar.

Einingane i kapitalforvaltningsområdet:

  • Kapitalforvaltningsavdelinga
  • Analyse- og rapporteringsavdelinga